Levo
Genres:
Blues, Pop/Rock
Meta styles:
Folk/Country Rock, Psychedelic/Garage, Rock & Roll/Roots
Styles:
Country-Rock, Folk-Rock, Psychedelic/Garage, Rock & Roll, Roots Rock

LEvo m? 22 rokov a narodil sa v Nitre. Hudbe sa venuje od roku 2007, no textom u? d?vno predt?m. Ako prv? piese?, ktor? sa od neho dostala do povedomia niesla n?zov Letn?. M??eme ju ozna?i? za tak? odrazov? most?k, kedy Levo zistil, ?e pre neho hudba m? skuto?n? v?znam. Po?as p?sobenia v hudbe bol ur?it? ?as ?lenom skupiny Maestat, po ktorej rozpade pokra?oval ?alej a pokra?uje a? do teraz ako solo. LEvo kladie ve?k? d?raz na kvalitu textu a preto si aj v?etky texty p??e s?m.

Add to Favorites
Levo Filthy Green

Levo Filthy Green

Year:
2002
Tracks:
17
Bitrate:
192 kbps
Similar artists